ЭХС-ийн багш Б.Түвшинбаяр Японы Кюүшүгийн Технологийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгааллаа.

ЭХС-ийн багш Б.Түвшинбаяр Японы Кюүшүгийн Технологийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгааллаа.

Монгол-Япон 2 орны стратегийн түншлэлийн дунд хугацааны хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Инженер, Технологийн Дээд Боловсрол” төслийн хүрээнд Эрчим Хүчний Сургуулийн багш Б.Түвшинбаяр Япон улсын Кюүшүгийн Технологийн Их Сургууль (Kyutech)-д “Development of a Novel Wideband UHF Sensor with High Noise Resistance Ability for High Voltage Insulation Diagnosis” сэдвээр Профессор Shinya OHTSUKA багшийн удирдлага дор 2022 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр докторын зэрэг хамгааллаа.