card

AP Exams

ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

 

Их сургуулийн түвшний хичээлүүдийг AP хичээл гэдэг бөгөөд үүнд 38 төрлийн сэдэв буюу урлагийн түүх, хөгжмийн онол, урлаг дизайн, уран зохиол, улс төр, Европын түүх, макро эдийн засаг, микро эдийн засаг, сэтгэл судлал, АНУ-ын түүх, дэлхийн түүх, дээд математик, компьютерын ухаан, статистик, биологи, хими, физик, газарзүй зэргээс гадна Хятад, Франц, Герман, Итали, Япон, Латин, Испани хэлнүүд ч мөн багтдаг. AP шалгалт нь жил бүрийн 5 сард зохион байгуулагддаг. Онооны систем нь 1-5 хооронд байдаг ба AP шалгалтын 3-аас дээш оноог их сургуульд заавал үзэх ёстой хичээлтэй дүйцүүлж болдог. AP шалгалтын онооны давуу тал: - Их сургуулийн зарим кредитээ дүйцүүлснээр сургалтын төлбөрөө хэмнэх, өөр мэргэжлээр давхар сурах, - Ерөнхий суурийн 100 индекстэй хичээлүүдийг үзэлгүйгээр мэргэжлийн, заавал үзэх хичээлүүдээ үзэх, - Их сургуулиуд руу явуулах өргөдөлд хавсаргавал бусад сурагчдаас ялгарах, - Их сургуулийн хичээлүүдээ түрүүлж судлах, эртнээс бэлдэх боломж.

ШАЛГАЛТЫН ӨДӨР ЮУ БОЛОХ ВЭ?

  •  Шалгалтаас 30 минутын өмнө ирж бүртгэлээ хийлгэх.
  •  Шаардлагатай бол тооны машин авчрах. (Зөвшөөрөгдсөн тооны машины жагсаалтыг шалгах apstudents.org/calculators)
  • Зөвхөн AP Physics шалгалт өгч байгаа тохиолдолд шугам авчрах. (Транспортир шугам зөвшөөрөгдөхгүй) •
  • Хүчинтэй бичиг баримт авчрах. Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
  • Завсарлагаар уух зүйлс болон ойр зуурын идэх зүйлс авчирч болно 
  • Завсарлагаар шүүгээ (locker) онгойлгох хориотой.
  • Шалгалтын лаборатори луу зөвхөн шүүгээний түлхүүр болон бичиг баримттай орно.
  • Шалгалтын турш камер болон дуу хураагуур ажиллаж байдгийг анхаарна уу.

ШАЛГАЛТАНД БҮРТГҮҮЛЭХ

Шалгалтад бүртгүүлэх: https://myap.collegeboard.org/login сайтаар өөрийн бүртгэлийг үүсгэнэ. Үүний дараа [email protected] майл хаягаар бидэнтэй холбогдож сонгосон шалгалтынхаа кодыг авснаар шалгалт баталгаажна. Бүртгүүлэх линк: https://myap.collegeboard.org/login

БҮРТГҮҮЛЭХ

Хүсэлт илгээх