card
Одбаяр
ШУТИС -ийн Англи хэлний академи дээр амжилттайгаар IELTS шалгалтын шинэчлэлтийг хийж дуусгалаа.

ШУТИС -ийн Англи хэлний академи дээр амжилттайгаар IELTS шалгалтын шинэчлэлтийг хийж дуусгалаа.

Уг шинэчлэлтийг хийснээр OSR (One Skill Retake) буюу шалгалтын зөвхөн нэг модулийг дахин шинээр өгөх боломжийг олгож байна.

Дэлгэрэнгүй
IELTS шалгалтын төв шинээр  нэмэгдлээ

IELTS шалгалтын төв шинээр нэмэгдлээ

IELTS шалгалтын төв шинээр нэмэгдлээ

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх