IELTS шалгалтын төв шинээр нэмэгдлээ

IELTS шалгалтын төв шинээр  нэмэгдлээ

ШУТИС-ийн Англи хэлний академи дээр компьютерт суурилсан IELTS шалгалтын төв нээгдэж байна. Уг шалгалт нь дэлхийн 140 гаруй оронд зохион байгуулагддаг Англи хэлний чадварыг үнэлдэг стандарт шалгалт юм. Уг шалгалтыг 2022 оны 8 сарын сүүлээр авахаар төлөвлөж байна.